Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2020

POPŻ 2014 - 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2020) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się w terminie od 01 sierpnia do 30 września 2020 roku. do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2020 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2020 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suścu tel. 84 665 59 27.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. informacja na stronie internetowej GOPS Susiec.

14 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

INFORMACJA Dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

INFORMACJA

Dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

 

Przypominamy o możliwości składania wniosków:

  • wniosku Dobry Start (300+);
  • wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

1. Online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną od dnia 01-07-2020 roku.

2. Drogą tradycyjną ( w formie papierowej ) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu ul. Tomaszowska 4, 22-672             Susiec od dnia 01-08-2020 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach pracy:

Poniedziałek-Piątek

tel. 846655925

 

 

Uwaga! nie należy w tym roku ponownie składać wniosków na świadczenie wychowawcze (500+),

 

ponieważ świadczenia te są przyznane do 31 maja 2021 r.

 

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA Dotycząca nowego okresu zasiłkowego 2020/2021

Apel o pomoc osobom potrzebującym

W związku z zagrożeniem koronawirusem, zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Susiec o udzielanie pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym.

Zachowujmy zalecenia bezpieczeństwa Głównego Inspektora Sanitarnego, ale nie izolujmy się od tych osób.

Już samo zainteresowanie się jest ogromnym wsparciem.
Pomóżmy im poprzez nawiązanie sąsiedzkiej rozmowy, rozmowy przez telefon lub korespondencję mailową.
W przypadku potrzeby zaoferujmy pomoc w postaci wykupienia leków, dokonania zakupów itp.

W razie potrzeby prosimy także o informowanie osób samotnych, nie mających wsparcia rodziny, o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suścu.

Informacje przyjmują dyżurujący pracownicy socjalni

w godzinach:           7:30 – 19:00,

pod telefonami:      793-879-875,          533-120-850

e-mail:                      gopssusiec@op.pl

 

Pomóżmy!

Udzielona pomoc wraca, a jutro może być nam potrzebna.

20 marca 2020
Czytaj więcej o: Apel o pomoc osobom potrzebującym

Informacja

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt i kontaktów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suścu.

W przypadku pytań oraz uzyskania informacji, pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:

- świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 84 66 55 925;

- pracownicy socjalni 84 66 55 927; 84 66 54 102

- kierownik GOPS - 84 66 55 926

- księgowość - 84 544 10 36

lub drogą e-mailową na adres gopssusiec@op.pl

13 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja