Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Strona główna

Artykuły

INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego środki na wypłatę dodatku węglowego.

W związku z powyższym przekazanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

21 września 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że w dniach 12, 13 i 14 września 2022 roku będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoć Żywnościowa 2014-2020 w świetlicy w Suścu( budynek OSP)

6 września 2022
Czytaj więcej o: Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).

DODATEK WĘGLOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że od dnia 18.08.2022r. realizuje zadanie związane z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692)

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek jest świadczeniem jednorazowym, w kwocie 3000,00 zł. na jedno gospodarstwo domowe.

19 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: DODATEK WĘGLOWY

EFEKT REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA