Jesteś tutaj: Start / Strona główna

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

Szanowni Państwo,

 

od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

 

Chcemy dotrzeć z naszą informacją do jak największej grupy emerytów i rencistów. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej  kampanii promującej mLegitymację.

 

Prosimy o publikację materiałów informacyjnych na Państwa stronie internetowej lub innych miejscach dostępnych dla klientów (np. facebook lub tablica ogłoszeń). W załączeniu przekazujemy materiały do publikacji, prosimy o wybór treści w zależności od możliwości technicznych.

 

 

Ze względu na prowadzony monitoring zasięgu naszej kampanii będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji zwrotnej o adresie strony internetowej lub miejsca, na których udostępnicie Państwo materiały dotyczące kampanii na adres marta.woznica@zus.pl

 

Nadmieniam, że w każdej naszej placówce ZUS (w Biłgoraju, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Chełmie, Janowie Lubelskim, Krasnystawie i Włodawie) na salach obsługi klientów posiadamy ekrany multimedialne, na których w ramach współpracy z innymi instytucjami, możemy publikować ich materiały informacyjne, które mają istotną wartość społeczną również dla naszych klientów.

 

 

z wyrazami szacunku

Marta Woźnica

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Biłgoraju

Wydział Organizacji i Analiz

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 103

tel. 84 688 12 94 , 502 000 863

 

 

23 stycznia 2023

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

26 maja 2023

INFORMACJA DODATEK WĘGLOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane przez Wojewodę Lubelskiego środki na wypłatę dodatku węglowego.

W związku z powyższym przekazanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel.

21 września 2022

Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że od 02 listopada 2022 r. będzie wydawał skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) Podprogram 2021 Plus.

O skierowanie mogą ubiegać się osoby, których kwoty kryterium dochodowego nie przekraczają odpowiednio:

1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1320,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonu 846655927, 846654102

9 listopada 2022