Jesteś tutaj: Start / CZYSTE POWIETRZE

CZYSTE POWIETRZE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wniosek o wydanie zaświadczenia "Czyste powietrze"

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z  Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne; wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suścu, ul. Tomaszowska 4, 22-672 Susiec, tel. 84 66 55 925 pokój nr 3

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Wzór wniosku o wydanie zaświaczenia  dostepny jest pod linkiem:  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/

Pliki do pobrania