Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZEJ W SUŚCU INFORMUJE, ŻE OD 1 LIPCA 2021R. WNIOSEK NA ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START" 300+ DLA UCZNIA MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO ELEKTRONICZNIE NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) ZUS: WWW.ZUS.PL PRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ LUB NA PORTALU EMPATIA.MPIPS.GOV.PL

8 lipca 2021
Czytaj więcej o: ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ OD 01.07.2021R.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że w dniu 06.07.2021r. od godziny 9.00 w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ulicy Tomaszowskiej 4 w Suścu będzie przebywał ekspert ZUS oddział w Biłgoraju Inspektorat Tomaszów Lubelski, który pomoże założyć profil zaufany.

Posiadanie profilu zaufanego jest wymogiem niezbędnym do ubiegania się o świadczenie DOBRY START 300+ na bieżący rok, bowiem od 1 lipca 2021r. o świadczenie będzie można ubiegać się wyłącznie drogą elektroniczną w ZUS. Wszystkie osoby zainteresowane założeniem w/w profilu proszone są o przybycie w terminie 06.07.2021r. pod wskazany adres w celu uzyskania pomocy od eksperta ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w dalszym ciągu obowiązują Państwa maseczki oraz dystans społeczny

 

Na spotkanie z ekspertem ZUS                              
zabierz ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres e-mail
  • numer telefonu komórkowego
29 czerwca 2021
Czytaj więcej o: WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ OD 01.07.2021R.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2020

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2020) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się w terminie  do 12 kwietnia 2021 roku. do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2020 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2020 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suścu tel. 84 665 59 27.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. informacja na stronie internetowej GOPS Susiec.

18 marca 2021
Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020