Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI II TURA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że w dniach:

od 07.06.2021 – 11.06.2021 wydawana będzie II tura żywności dla osób, które otrzymały skierowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym(FEAD) w ramach Podprogramu 2020.

 

Miejsce wydawania żywności: Budynek Straży Pożarnej w Suścu

Godziny wydawania żywności: od 9°° do 15°°

Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego spowodowany wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą aby po odbiór żywności zgłaszać się zgodnie z harmonogramem zawartym w poniższej tabeli:

Data wydawania żywności

Miejscowość

07.06.2021 (poniedziałek)

Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Kunki

08.06.2021 (wtorek)

Łasochy, Zawadki, Paary, Huta Szumy

09.06.2021 (środa)

Łuszczacz, Róża, Grabowica

10.06.2021 (czwartek)

Majdan Sopocki Pierwszy, Majdan Sopocki Drugi, Nowiny

11.06.2021 (piątek)

Susiec, Rybnica, Oseredek, Ciotusza Stara, Ciotusza Nowa

 

W trakcie wydawania żywności w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników GOPS-u zajmujących się dystrybucją, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności tj. stosowanie maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych oraz zachowania odległości między osobami tj. 2 m. Osoby starsze posiadające skierowanie do odbioru proszone są o upoważnianie innych osób w ich imieniu do odbioru paczek. Zwracamy się również z gorącą prośbą do wszystkich Państwa by nie przychodzić do punktu odbioru żywności z małymi dziećmi.

8 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA O TERMINIE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI II TURA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PODPROGRAM 2020

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ (Podprogram 2020) będą mogły zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się w terminie  do 12 kwietnia 2021 roku. do tutejszego GOPS w celu zakwalifikowania do POPŻ. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentami potwierdzającymi aktualne dochody.

W ramach Podprogramu 2020 prowadzone będą także działania towarzyszące realizowane przez Bank Żywności w Lublinie na rzecz osób korzystających z POPŻ, przy współpracy z OPS m.in.:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;

W celu uzyskania szerszej informacji na temat Podprogramu 2020 prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suścu tel. 84 665 59 27.

Informacja o terminach dystrybucji żywności i warsztatach będzie podana w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. informacja na stronie internetowej GOPS Susiec.

18 marca 2021
Czytaj więcej o: PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW

NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)

 

Informujemy, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021 r.

  • w formie papierowej - od dnia 1 kwietnia 2021 r.

28 stycznia 2021
Czytaj więcej o: INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADNIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+)