Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

- 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

26 maja 2023
Czytaj więcej o: Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

Szanowni Państwo,

 

od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. Legitymacje w formie plastikowej pozostają ważne.

 

Chcemy dotrzeć z naszą informacją do jak największej grupy emerytów i rencistów. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej  kampanii promującej mLegitymację.

 

Prosimy o publikację materiałów informacyjnych na Państwa stronie internetowej lub innych miejscach dostępnych dla klientów (np. facebook lub tablica ogłoszeń). W załączeniu przekazujemy materiały do publikacji, prosimy o wybór treści w zależności od możliwości technicznych.

 

 

Ze względu na prowadzony monitoring zasięgu naszej kampanii będziemy wdzięczni za przekazanie nam informacji zwrotnej o adresie strony internetowej lub miejsca, na których udostępnicie Państwo materiały dotyczące kampanii na adres marta.woznica@zus.pl

 

Nadmieniam, że w każdej naszej placówce ZUS (w Biłgoraju, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie, Chełmie, Janowie Lubelskim, Krasnystawie i Włodawie) na salach obsługi klientów posiadamy ekrany multimedialne, na których w ramach współpracy z innymi instytucjami, możemy publikować ich materiały informacyjne, które mają istotną wartość społeczną również dla naszych klientów.

 

 

z wyrazami szacunku

Marta Woźnica

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Biłgoraju

Wydział Organizacji i Analiz

23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 103

tel. 84 688 12 94 , 502 000 863

 

 

23 stycznia 2023
Czytaj więcej o: ZUS - informacja dla emerytów i rencistów

DODATEK ELEKTRYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacja na rynku energii elektrycznej, osoby, których główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. - mają prawo do uzyskania dodatku elektrycznego.

Zgłoszenia do CEEB po tym terminie będą brane pod uwagę tylko te, które dotyczą nowo zainstalowanej i uruchomionej instalacji ogrzewania elektrycznego.

 

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo. Dodatek ten wynosi 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021r. na poziomie maksymalnie 5MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021r. na poziomie przekraczajacym 5MWh.

 

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym, które korzystają z energii elektrycznej wytwarzanej z instalacji fotowoltaicznej,

  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzomnym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła tj: pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy lub gaz LPG

 

Jeden dodatek elektryczny będzie przyznawany na jeden adres zamieszkania – w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złoży więcej osób z gospodarstwa domowego z tym samym adresem zamieszkania, dodatek zostanie wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

 

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. Wnioski złożone po 1 lutego 2023r. zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023r.

 

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie właściwej wedłu miejsca zamieszkiwania poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – który powinien być opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

20 grudnia 2022
Czytaj więcej o: DODATEK ELEKTRYCZNY

Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że od 02 listopada 2022 r. będzie wydawał skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ) Podprogram 2021 Plus.

O skierowanie mogą ubiegać się osoby, których kwoty kryterium dochodowego nie przekraczają odpowiednio:

1707,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1320,00 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonu 846655927, 846654102

9 listopada 2022
Czytaj więcej o: Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej 2022