Świadczenie wspierające - podstawowe informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2024

Nowe świadczenie wspierające

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. Ust. z 2023 r.  poz. 1429) osobom z niepełnosprawnościom w 2024 roku będzie przysługiwało nowe świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 rok życia i dodatkowo uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia (od 70 do 100 pkt), wydaną przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnościami, która legitymuje się odpowiednim orzeczeniem (tj. orzeczeniem o przyznanym jej stopniu niepełnosprawności, orzeczeniem o niezdolności do pracy i/lub do samodzielnej egzystencji bądź orzeczeniem o inwalidztwie). Nie będzie miał znaczenia moment powstania niepełnosprawności ani rodzaj posiadanego przez te osoby stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Zgodnie z intencją ustawodawcy celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym największą potrzebę wsparcia, pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

Wniosek o decyzję z wojewódzkiego zespołu wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można składać od 3 stycznia 2024 r.  na wzorach druków, które zostaną określone w drodze rozporządzenia (publikowanego w Dzienniku Ustaw) przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Powyższe 2 wzory druków są dostępne w załącznikach.

W 2024 roku świadczenie wypłacane będzie tylko osobom z niepełnosprawnością, u których potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85-100 punktów.

Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS składa się wyłącznie w formie elektronicznej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

 

Pracownik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-15 lub pod nr telefonu 81 740 66 50

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na wniosek osoby zainteresowanej będzie wydawał:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie,
ul. Bazylianówka 46  Lublin.Pliki do pobrania