DODATEK WĘGLOWY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 sierpnia 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że od dnia 18.08.2022r. realizuje zadanie związane z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692)

Ustawa wprowadza wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek jest świadczeniem jednorazowym, w kwocie 3000,00 zł. na jedno gospodarstwo domowe.