Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 października 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu informuje, że od 19 października 2021 r. będzie wydawał skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD ).

O skierowanie mogą ubiegać się osoby, których kwoty kryterium dochodowego nie przekraczają odpowiednio:

-  1542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz

1161,60 zł. w przypadku osoby w rodzinie.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerami telefonu 846655927, 846654102