Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Pracownicy

Kierownik GOPS Wioletta Litwin  84 6655926
Główny Księgowy  Ewa Borowicz  84 5441036
Insp. d/s świadczeń rodzinnych Jarosław Szymański  84 6655925
Insp. d/s funduszu alimentacyjnego  Zbigniew Brodowski  84 6655925
St. ref. d/s kadr i płac  Edyta Łaba  84 6655927
St. adm. d/s usług opiekuńczych  Teresa Kogut  84 6655925
 Prac. adm. (świadczenia wychowawcze, 500+)  Renata Kędra  84 6655925
 Pracownicy socjalni:  
 Susiec, Oseredek, Rybnica Marzena Kępa  84 6654102
 Grabowica, Ciotusza Stara, Łuszczacz, Łasochy, Kunki, Zawadki, Susiec-Zagóra Justyna Koper  84 6654102
Majdan Sopocki Drugi, Ciotusza Nowa, Róża, Paary, Huta Szumy Agnieszka Kudyba  84 6655927
Majdan Sopocki Pierwszy, Wólka Łosiniecka, Łosiniec, Maziły, Nowiny Monika Borowicz-Gaj  84 6655927
Asystent rodziny (teren całej gminy) Joanna Wawrzusiszyn  84 6655925